Condicions de reserva

Condicions Generals de Reserva (Càmping La Noria)

Les presents Condicions Generals de Reserva (d’ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre HILVERSUM SLU i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que HILVERSUM SLU posa a la seva disposició a www.camping-lanoria.com.

La reserva a través dels llocs web de HILVERSUM SLU suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat de HILVERSUM SLU.

Aquestes condicions seran aplicable sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicable per a cada cas.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre HILVERSUM SLU i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

HILVERSUM SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, HILVERSUM SLU es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Reserva amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuna.

 

Informació prèvia a la reserva

HILVERSUM SLU informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Així mateix, HILVERSUM SLU informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús que disposa en la mateixa web.

Per la reserva amb HILVERSUM SLU a través del seu website, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les Condicions Generals. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web de HILVERSUM SLU i la contractació per mitjà dels mateixos. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Una vegada efectuada la reserva l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva reserva en pantalla, podent imprimir aquesta com a comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

 

Funcionament de la reserva

La sol·licitud de reserva es podrà realitzar mitjançant telèfon a el +34.977.640.453 o directament a la nostra web camping-lanoria.com.

En realitzar la seva reserva online, se sol·licitarà el pagament de:

 • Per a reserves de Bungalows, Mobil-home o Caravanes: el 40% del total.
 • Per a reserves d’Ofertes: el 100% del total.

Mitjançant un targeta de crèdit. Automàticament rebrà un email de confirmació.

No es reservarà nombre de Bungalow ni Mobil-home en concret, a la seva arribada se li indicarà quin té assignat. Si té alguna preferència pot marcar-ho en observacions e intentarem complaure-li.

La quantitat restant es pagarà a recepció en arribar al càmping, amb la taxa turística.

L’import de la taxa turística serà 0,50€ per nit i persona major de 16 anys, màxim de 7 nits.

S’haura de deixar una fiança de 100€ la qual es retornarà el dia de sortida si l’allotjament es torna en les mateixes condicions que es va lliurar.

 • El client haurà de verificar la confirmació de la reserva i notificar immediatament al càmping La Noria per escrit o email qualsevol error.
 • La reserva serà mantinguda fins a les 12 hores del dia posterior a la data d’entrada contractada.
 • Qualsevol canvi en una reserva confirmada haurà de sol·licitar-se per escrit i amb la signatura del titular de la reserva. El canvi, en el cas de ser possible, s’acceptarà per escrit des de la central de reserves.
 • Haurà d’abonar-se la totalitat de l’estada contractada en el cas que l’arribada sigui posterior i/o la sortida anterior a les dates contractades.

El Check in: Bungalows, Mobil-home i Caravanes estaran a la disposició del client a partir de les 16 hores del dia d’arribada contractat.
El Check out: La sortida haurà d’efectuar-se abans de les 12 hores del dia de sortida contractat.

 

Cancel·lació de la reserva

 • Pèrdua del 5% del dipòsit pagat per endavant, si la cancel·lació es rep almenys 30 dies abans de la data d’arribada contractada.
 • Pèrdua del 50% del dipòsit pagat per endavant, si la cancel·lació es rep entre 16 i 29 dies abans de la data d’arribada contractada.
 • Pèrdua del total del dipòsit pagat per endavant, si la cancel·lació es rep en un termini inferior a 15 dies de la data d’arribada contractada.

 

Informació adicional

 •  Estada mínima 2 nits del 30/3 al 4/7 i del 25/8 al 30/09.
 • Estada mínima 6 nits del 5/7 al 24/8.
 • Els preus porten l’IVA inclòs.
 • No s’admeten animals de companyia.

 

Desistiment

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, HILVERSUM SLU informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat de HILVERSUM SLU, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, HILVERSUM SLU informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a l’adreça PASSEIG MIRAMAR 278; 43830 TORREDEMBARRA (TARRAGONA).

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per contestar quantes consultes estimi oportunes i per a l’enviament de la informació sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Així mateix, HILVERSUM SLU es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. HILVERSUM SLU té el seu domicili a TARRAGONA, Espanya.