Política de privacitat

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de HILVERSUM SLU amb CIF B08318180 i domicili social situat a RAMBLA CATALUNYA, 92 08008, BARCELONA, amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, HILVERSUM SLU informa que les dades seran conservades de 4 A 6 ANYS en compliment de la Normativa Vigent.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la prestació dels serveis.

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació del servei.

A la vegada, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de HILVERSUM SLU, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

HILVERSUM SLU informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que HILVERSUM SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic hilversumslu@hotmail.com. En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

En últim lloc, HILVERSUM SLU informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.