Condicions de reserva

Condicions de reserva

Condicions Generals de Reserva (Càmping La Noria)

Les presents Condicions Generals de Reserva (d’ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre HILVERSUM SLU i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que HILVERSUM SLU posa a la seva disposició a www.camping-lanoria.com.

La reserva a través dels llocs web de HILVERSUM SLU suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat de HILVERSUM SLU.

Aquestes condicions seran aplicable sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicable per a cada cas.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre HILVERSUM SLU i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

HILVERSUM SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, HILVERSUM SLU es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Reserva amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuna.

 

Informació prèvia a la reserva

HILVERSUM SLU informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Així mateix, HILVERSUM SLU informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús que disposa en la mateixa web.

Per la reserva amb HILVERSUM SLU a través del seu website, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les Condicions Generals. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web de HILVERSUM SLU i la contractació per mitjà dels mateixos. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Una vegada efectuada la reserva l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva reserva en pantalla, podent imprimir aquesta com a comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

 

Funcionament de la reserva

La sol·licitud de reserva es podrà realitzar mitjançant telèfon a el +34.977.640.453 o directament a la nostra web camping-lanoria.com.

En realitzar la seva reserva online, se sol·licitarà el pagament de:

 • Per a reserves de Bungalows, Mobil-home o Caravanes: el 40% del total.
 • Per a reserves d’Ofertes: el 100% del total.

Mitjançant un targeta de crèdit. Automàticament rebrà un email de confirmació.

No es reservarà nombre de Bungalow ni Mobil-home en concret, a la seva arribada se li indicarà quin té assignat. Si té alguna preferència pot marcar-ho en observacions e intentarem complaure-li.

La quantitat restant es pagarà a recepció en arribar al càmping, amb la taxa turística.

L’import de la taxa turística serà 0,66€ per nit i persona major de 16 anys, màxim de 7 nits.

S’haura de deixar una fiança de 100€ la qual es retornarà el dia de sortida si l’allotjament es torna en les mateixes condicions que es va lliurar.

 • El client haurà de verificar la confirmació de la reserva i notificar immediatament al càmping La Noria per escrit o email qualsevol error.
 • La reserva serà mantinguda fins a les 12 hores del dia posterior a la data d’entrada contractada.
 • Qualsevol canvi en una reserva confirmada haurà de sol·licitar-se per escrit i amb la signatura del titular de la reserva. El canvi, en el cas de ser possible, s’acceptarà per escrit des de la central de reserves.
 • Haurà d’abonar-se la totalitat de l’estada contractada en el cas que l’arribada sigui posterior i/o la sortida anterior a les dates contractades.

El Check in: Bungalows, Mobil-home i Caravanes estaran a la disposició del client a partir de les 16 hores del dia d’arribada contractat.
El Check out: La sortida haurà d’efectuar-se abans de les 12 hores del dia de sortida contractat.

 

Cancel·lació de la reserva

 • Pèrdua del 5% del dipòsit pagat per endavant, si la cancel·lació es rep almenys 30 dies abans de la data d’arribada contractada.
 • Pèrdua del 50% del dipòsit pagat per endavant, si la cancel·lació es rep entre 16 i 29 dies abans de la data d’arribada contractada.
 • Pèrdua del total del dipòsit pagat per endavant, si la cancel·lació es rep en un termini inferior a 15 dies de la data d’arribada contractada.

 

Informació addicional

 • Estada mínima 2 nits del 26/3 al 14/7 i del 21/8 al 02/10.
 • Estada mínima 6 nits del 15/7 al 20/8.
 • Els preus porten l’IVA inclòs.
 • No s’admeten animals de companyia.

 

Desistiment

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, HILVERSUM SLU informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat de HILVERSUM SLU, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, HILVERSUM SLU informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a l’adreça PASSEIG MIRAMAR 278; 43830 TORREDEMBARRA (TARRAGONA).

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per contestar quantes consultes estimi oportunes i per a l’enviament de la informació sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Així mateix, HILVERSUM SLU es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. HILVERSUM SLU té el seu domicili a TARRAGONA, Espanya.