Reserveringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden (Camping La Noria)

De onderhavige Algemene Boekingsvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) regelen de handelsrelatie die tussen HILVERSUM SLU en de gebruiker of klant ontstaat op grond van de overeenkomst die tot stand wordt gebracht door de formulieren die u door HILVERSUM SLU ter beschikking worden gesteld op www.camping-lanoria.com

De boeking via de website van HILVERSUM SLU betekent uitdrukkelijke instemming door de klant of gebruiker van de sites met deze voorwaarden, evenals met de gebruiksvoorwaarden die zijn vastgelegd voor het surfen door de gebruiker door sites die eigendom zijn van HILVERSUM SLU.

Deze voorwaarden gelden onverminderd de toepassing van de wettelijke normen daaromtrent die voor ieder geval van toepassing zijn.

De Algemene Boekingsvoorwaarden regelen de verkooprelatie op afstand tussen HILVERSUM SLU en de gebruiker of klant, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, met name de Wet 7/1998 van 13 april inzake Standaardvoorwaarden van een overeenkomst, de Wet 3/2014 van 27 maart tot wijziging van geconsolideerde tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van consumenten en gebruikers, de Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake de Bescherming van persoonsgegevens, de Wet 7/1996 van 15 januari op de Detailhandel, en de Wet 34/2002 van 11 juli inzake Diensten van de informatiemaatschappij en van de elektronische handel.

HILVERSUM SLU behoudt zich het recht voor om de wijzigingen die zij passend acht zonder voorafgaande waarschuwing door te voeren in de Algemene Voorwaarden. Die wijzigingen kunnen worden doorgevoerd via de websites, op alle bij de wet toegestane manieren en moeten verplicht worden opgevolgd zo lang ze op de website gepubliceerd zijn en niet rechtsgeldig zijn gewijzigd door latere wijzigingen. HILVERSUM SLU behoudt zich echter het recht voor om in bepaalde gevallen Bijzondere Boekingsvoorwaarden toe te passen die, indien zij dat passen acht, voorrang hebben boven deze Algemene Voorwaarden en die op het gepaste tijdstip en in de gepaste vorm worden aangekondigd.

 

Informatie voorafgaande aan de boeking

HILVERSUM SLU informeert dat de boekingsprocedure via de websites nader omschreven wordt in het overeenkomstige onderdeel voor het formaliseren van de boeking.

HILVERSUM SLU informeert eveneens dat de gebruiker via dezelfde website inzage heeft in de gebruiksvoorwaarden.

In verband met de boeking bij HILVERSUM SLU via haar website, verklaart de gebruiker of klant uitdrukkelijk de genoemde gebruiksvoorwaarden en Algemene Voorwaarden te kennen, te begrijpen en daarmee akkoord te gaan. Eveneens verklaart de gebruiker meerderjarig te zijn en wettelijk bevoegd te zijn om toegang te hebben tot de websites van HILVERSUM SLU en om via die websites te boeken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het op vertrouwelijke en verantwoorde wijze behandelen van de identiteit en het wachtwoord in het register als klant. Hij mag deze niet aan derden doorgeven.

Na het maken van de boeking kan de gebruiker de bevestiging van zijn boeking op het scherm bekijken en deze afdrukken als bewijs van de gemaakte boeking.
De bevestiging van de boeking en het boekingsbewijs (afgedrukt door de gebruiker), gelden niet als factuur.
Hoe werkt de boeking

Een boeking kan telefonisch via (+34) 977 640 453 of rechtstreeks vanaf de website camping-lanoria.com worden gemaakt.

Bij online boekingen dient u te betalen:

Voor boekingen van Bungalows, Mobilhomes of Caravans: 40% van de totale prijs.
Voor boekingen van aanbiedingen: 100% van de totale prijs.

Met creditcard. U ontvangt automatisch een bevestigings-email.

Er wordt geen concrete Bungalow of Mobilhome gereserveerd. Bij aankomst wordt deze aan u toegewezen. Heeft u een bepaalde voorkeur, dan kunt u dat aangeven onder opmerkingen. Wij proberen u dan zo veel mogelijk van dienst te zijn.

Het resterende bedrag dient u, samen met de toeristenbelasting, bij aankomst te voldoen bij de receptie.

De toeristenbelasting bedraagt 0,66 € per overnachting en per persoon ouder dan 16 jaar en wordt berekend voor maximaal 7 overnachtingen.

Je moet een borg van 100 € betalen die zal worden teruggegeven bij vertrek als de accommodatie wordt teruggegeven in dezelfde staat zoals ze U werdt toegewezen.

De klant dient de bevestiging van de boeking te controleren en eventuele fouten onmiddellijk schriftelijk of per e-mail aan camping La Noria door te geven.

De boeking wordt tot 12 uur vanaf de dag volgend op de aangegeven aankomstdatum vastgehouden.

Eventuele wijzigingen in een boeking dienen schriftelijk, met ondertekening door de houder van de boeking te worden aangevraagd. De wijziging wordt, indien mogelijk, schriftelijk toegekend vanuit de boekingscentrale.

Bij latere aankomst of eerder vertrek dan de geboekte data dient het gehele bedrag voor het geboekte verblijf te worden betaald.

Inchecken: U kunt op de geboekte aankomstdatum vanaf 16 uur terecht in de besproken Bungalow, Mobilhome of Caravan.
Uitchecken: U dient deze op de geboekte vertrekdatum voor 12 uur te verlaten.
Annuleren van de boeking

  • Verlies van 5% van het bedrag van de aanbetaling bij annulering tenminste 30 dagen voor de geboekte aankomstdatum.
  • Verlies van 50% van het bedrag van de aanbetaling bij annulering tussen 16 en 29 dagen voor de geboekte aankomstdatum.
  • Verlies van het gehele bedrag van de aanbetaling bij annulering binnen 15 dagen of korter voor de geboekte aankomstdatum.

 

Meer informatie

  • Minimumverblijf 2 nachten van 26/03 naar 14/7 en van 21/08 naar 02/10.
  • Minimumverblijf 6 nachten van 15/07 naar 20/08. 
  • Prijzen inclusief BTW.
  • Huisdieren niet toegestaan

 

Herroeping

Op grond van het bepaalde in artikel 103 van de Wet 3/2014 van 27 maart tot wijziging van geconsolideerde tekst van de Algemene wet ter Bescherming van consumenten en gebruikers, de levering van volgens de specificaties van de consument vervaardigde of duidelijk gepersonaliseerde goederen of diensten, of goederen of diensten die wegens hun aard niet kunnen worden teruggebracht of snel kunnen verslechteren of verlopen, zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht.
GEGEVENSBESCHERMING

Op grond van het bepaalde in de Organieke Wet 15/1999 inzake de Bescherming van persoonsgegevens, maakt HILVERSUM SLU de gebruikers van haar website erop attent dat de persoonsgegevens die door het bedrijf worden verkregen door middel van de formulieren van de websites, zullen worden opgenomen in een gegevensbestand dat valt onder de verantwoordelijkheid van HILVERSUM SLU, om de tussen beide partijen gemaakte afspraken te kunnen faciliteren, bespoedigen en na te komen.

Tevens informeert HILVERSUM SLU over de mogelijkheid om het recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen door zich schriftelijk te wenden tot adres PASSEIG MIRAMAR 278; 43830 TORREDEMBARRA (TARRAGONA).

Tenzij anders wordt aangegeven, gaan wij ervan uit dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u toezegt om ons eventuele veranderingen door te geven en dat u ermee instemt dat wij u antwoord geven op alle vragen die u passend acht en dat wij de aangevraagde informatie toesturen.
TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

HILVERSUM SLU behoudt zich eveneens het recht voor om de civiele of strafrechtelijke procedures in gang te zetten die zij passend acht, wegens onjuist gebruik van haar website of de inhoud daarvan of niet-naleving van de onderhavige voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de dienstverlener wordt geregeld door de geldige regelgeving die van toepassing is op het Spaanse grondgebied. Indien er geschillen ontstaan kunnen de partijen hun conflict onderwerpen aan arbitrage of aan de gewone rechtspraak, waarbij de normen inzake de jurisdictie en bevoegdheid daaromtrent in acht moeten worden genomen. HILVERSUM SLU is gevestigd in TARRAGONA, Spanje.