Contact

  Ik heb gelezen en geaccepteerd Juridische Waarschuwing en Privacybeleid

  In overeenstemming met de bepalingen van de huidige voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het behandelingssysteem van HILVERSUM SLU met CIF B08318180 en geregistreerde kantoor op PASSEIG MIRAMAR 278; 43830 TORREDEMBARRA (TARRAGONA), om uw vragen te beantwoorden. In overeenstemming met de huidige voorschriften, informeert HILVERSUM SLU dat de gegevens worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de hierboven genoemde voorschriften. Wij informeren u dat de verwerking van uw gegevens wordt gerechtvaardigd door uw toestemming. HILVERSUM SLU informeert dat het de gegevens op een wettige, loyale, transparante, adequate, relevante, beperkte, nauwkeurige en bijgewerkte manier zal behandelen. Dat is de reden waarom HILVERSUM SLU zich ertoe verbindt om alle redelijke maatregelen te nemen zodat ze onmiddellijk worden onderdrukt of verholpen wanneer ze onnauwkeurig zijn.

  In overeenstemming met de rechten die worden toegekend door de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, beperking van verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitoefenen, evenals de toestemming die is gegeven voor de behandeling van hen, door uw verzoek te sturen naar het hierboven vermelde postadres of naar het e-mailadres info@camping-lanoria.com

  U kunt contact opnemen met de bevoegde controleautoriteit om de claim die u in overweging neemt in te dienen
  tijdige.

  Het verzenden van deze gegevens impliceert de aanvaarding van deze clausule.